Những thanh niên biến rác thải thành tài nguyên

(CTG) Ô nhiễm môi trường do chôn lấp rác thải đang là vấn đề lớn gây đau đầu cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi ngày người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh đang xả ra một lượng rác khổng lồ. Trước thực trạng trên, nhiều giải pháp khoa học, công nghệ để xử lý; biến rác thải thành tài nguyên để tái sử dụng đã được nhà nước cũng như các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư. Đáng mừng, trong đó có không ít các mô hình do thành niên làm chủ.