Ông Hoàng Bình Quân: 'Giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào?'

(CTG) Chia sẻ tại Hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã trả lời câu hỏi: "Giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào?"

Một thế hệ đầy khát vọng là tương lai rạng rỡ của đất nước

Ông Hoàng Bình Quân cho rằng, hình mẫu con người Việt Nam, trong đó có thanh niên luôn phải thích ứng với từng thời kỳ tùy theo yêu cầu của từng giai đoạn, mà ở đó luôn hàm chứa những yếu tố bất biến và những yếu tố mới, phải luôn đảm bảo tính kế thừa và tính cập nhật.

Đề cập đến những tiêu chí của thanh niên trong thời kỳ mới, ông Hoàng Bình Quân cho rằng, yêu nước là phẩm chất bất biến nhưng nội dung của yêu nước lại mang tính thời đoạn, như thời chiến tranh là lòng căm thù giặc; cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù...

Ông Hoàng Bình Quân: 'Giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào?'- Ảnh 1.
 
Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại hội thảo

BẢO ANH

 

"Vậy giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào? Có thể diễn đạt đầy đủ nhưng tôi xin nêu gọn là tự tôn dân tộc: phải làm cho mỗi thanh niên Việt Nam luôn tự hào về dân tộc ta, về đất nước Việt Nam, về dòng giống Việt Nam, về văn hóa Việt Nam. Tự tôn dân tộc là mỗi bạn trẻ phải biết tự tôn về Việt Nam, suy nghĩ và hành động hướng tới tôn vinh Việt Nam, coi đất nước, dân tộc là động lực và hành trang trong hội nhập quốc tế", ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Tiêu chí thứ 2, theo ông Hoàng Bình Quân, là khát vọng. Thanh niên phải có khát vọng. "Khát vọng của con người như con thuyền trên biển cần ngọn hải đăng, có khát vọng các bạn sẽ được chiếu sáng trên đường đời, có niềm tin, có sự đam mê lao động, có niềm lạc quan, hứng khởi và có động lực mạnh mẽ, thôi thúc bạn nỗ lực. Điều đó cũng có nghĩa khát vọng không chỉ là mong muốn mà bao gồm cả ý chí, sự quyết tâm, nỗ lực để đạt được điều mong muốn đó. Một thế hệ đầy khát vọng là tương lai rạng rỡ của đất nước", ông Hoàng Bình Quân nói.

Thanh niên thời kỳ mới phải có tri thức cao

Đặc biệt, ông Hoàng Bình Quân cho rằng, thanh niên thời kỳ mới phải có tri thức cao. "Đây là tiêu chí, là yêu cầu cấp thiết của thời kỳ mới với bối cảnh như đã nêu trên, chúng ta không thể cạnh tranh nếu nguồn nhân lực thiếu tri thức cần thiết. Bản thân mỗi thanh niên cũng không thể cạnh tranh và mưu sinh, lập nghiệp trong một thị trường lao động rộng mở và đòi hỏi cao", ông Hoàng Bình Quân khẳng định.

Cạnh đó, theo ông Hoàng Bình Quân, thanh niên thời kỳ mới phải có kỹ năng cao. Kỹ năng là năng lực áp dụng kiến thức, hay nói cách khác là có kiến thức sâu rộng. Kỹ năng kém thì hiệu quả thấp. Kinh tế tri thức đòi hỏi nhiều kỹ năng, kỹ năng của giới trẻ là nhân tố then chốt trong cạnh tranh quốc gia, trong thăng tiến của mỗi người.

Ông Hoàng Bình Quân cho rằng, thanh niên thời kỳ mới phải có tri thức cao

Ông Hoàng Bình Quân cho rằng, thanh niên thời kỳ mới phải có tri thức cao

VŨ THƠ

Trong thời kỳ kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, ông Hoàng Bình Quân lưu ý, thanh niên phải chủ động và hiệu quả trong hội nhập quốc tế. 

"Chưa bao giờ thế hệ trẻ Việt Nam lại có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để thể hiện vai trò là lực lượng xung kích giúp nước nhà hội nhập như hiện nay. Như trên đã nói, quan hệ quốc tế ở Việt Nam mở rộng hơn bao giờ hết, chúng ta đã đi sâu rộng vào một thế giới đầy phức tạp nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, xung kích hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của Đoàn, Hội và thanh niên, vì vậy thanh niên phải có năng lực hội nhập quốc tế", ông Hoàng Bình Quân chia sẻ.

"4 tạo" cho thanh niên

Đề cập đến những giải pháp để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên, ông Hoàng Bình Quân cho rằng, tổ chức Đoàn, Hội nên cập nhật các hoạt động theo phương châm "4 tạo". Đó là: tạo nhận thức sâu sắc cho thanh niên về sự cần thiết, tính tất yếu và nội dung các giá trị hình mẫu của người thanh niên thời kỳ mới; tạo môi trường để thanh niên hoạt động, trưởng thành; tạo điều kiện cho thanh niên bằng việc thực hiện hiệu quả các dự án; tạo điển hình, một trong những đặc điểm của công tác giáo dục của Đoàn, Hội là nêu gương.

 

"Xin nhắc lại rằng, với kỷ nguyên kinh tế tri thức chúng ta có những cơ hội và lợi thế, hãy trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ, hãy tạo điều kiện và cổ vũ họ hoàn thành thành sứ mệnh tiên phong trong phát triển đất nước", ông Hoàng Bình Quân nêu quan điểm.

Vừa qua, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội thảo nhận được 40 tham luận được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, tổng kết từ những lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất những giải pháp xây dựng hình mẫu thanh niên cho tổ chức Đoàn, Hội, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo TN