Phấn đấu từ nay đến 2030 toàn Đoàn sẽ hỗ trợ được gần 20.000 thanh niên khởi nghiệp

(CTG) Theo đó, Giai đoạn 2022-2030, toàn Đoàn sẽ hỗ trợ được 20.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có gần 3.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhằm thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” (viết tắt là Chương trình 897), Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.

Trong đó, chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2022 - 2030 với nhiều hỗ trợ như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Mông Sơn, tỉnh Yên Bái. Ảnh Báo Yên Bái.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 1 (2022 - 2025) là hỗ trợ ít nhất 6.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 750 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; Ít nhất 60.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được đào tạo kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% tỉnh thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên. Hỗ trợ thành lập ít nhất 150 hợp tác xã do thanh niên làm chủ và hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2 (2026 - 2030) hỗ trợ 14.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.250 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, sẽ có 20.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp. Duy trì và xây dựng 140.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thành lập 350 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; hằng năm, hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Cũng trong giai đoạn này, tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được đào tạo kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp; tỉnh thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên và thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoặc thành lập các trung tâm, câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đề ra là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

CTG