Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới

(CTG) Sáng ngày 27/8, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và TƯ Hội Người cao tuổi phối hợp tổ chức ký kết các hoạt động trong phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên giai đoạn 2022 - 2027.

Đồng chí Hà Thị Nga- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy- Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đại diện 2 tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2022 - 2027.
 

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Nga- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện một số ban Đảng, lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Quang cảnh chương trình

 

Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp được hai ngành quan tâm, triển khai nghiêm túc, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cấp Hội, Đoàn trong tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép, phối hợp nhiều hoạt động thiết thực nhằm mang lại hiệu quả, thu hút, tập hợp nữ thanh niên, đoàn viên, hội viên tham gia.

 

TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Thông qua các hoạt động đã phát hiện nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cung cấp kiến thức mọi mặt giúp nữ thanh niên phát huy vai trò, thế mạnh, tính xung kích tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa phương. Nữ thanh niên làm chủ mô hình phát triển kinh tế ngày càng tăng; tỷ lệ lao động là nữ thanh niên có tay nghề trong các khu, cụm công nghiệp tăng; đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn chuyên trách các cấp ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, chức danh…

 

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 

Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới trong đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ cơ sở đến Trung ương ngày càng vững mạnh, giai đoạn 2022- 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật gắn với Nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, nghề nghiệp, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; Hỗ trợ nữ thanh niên học nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp; Hỗ trợ nữ thanh niên, đoàn viên rèn luyện nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất chính sách của Đoàn, của Hội nhằm tập hợp lực lượng nữ thanh niên tham gia tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu, đề xuất, góp phần nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp trong các hoạt động tập hợp nữ thanh niên, đoàn viên tham gia công tác Đoàn và công tác Hội.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ký kết

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Công tác phối hợp được hai ngành quan tâm, triển khai nghiêm túc, đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cung cấp kiến thức mọi mặt giúp nữ thanh niên phát huy vai trò, thế mạnh, tính xung kích tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa phương. Nữ thanh niên làm chủ mô hình phát triển kinh tế ngày càng tăng; tỷ lệ lao động là nữ thanh niên có tay nghề trong các khu, cụm công nghiệp tăng; đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn chuyên trách các cấp ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, chức danh… Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong giai đoạn tới.

 

Chủ tịch TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam" cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong cả nước nhanh chóng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp xây dựng chương trình phối hợp phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng năm và tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp để kịp thời bổ sung, nhiệm vụ phối hợp.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp giữa hai tổ chức thông qua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục kiến thức, nâng cao năng lực học tập, trình độ, nghề nghiệp cho nữ thanh niên với các hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ thanh niên.

 

Các đơn vị chụp hình lưu niệm

 

Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam" cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương.

Trịnh Lý