Phổ biến sách của Tổng Bí thư về "ngoại giao cây tre" và đại đoàn kết

(CTG) Hơn 18.300 đảng viên ở 416 điểm cầu đã nghe phổ biến và quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao Việt Nam và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân.

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" và "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"".

Giới thiệu nội dung cuốn "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết cuốn sách dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn.

Phổ biến sách của Tổng Bí thư về ngoại giao cây tre và đại đoàn kết - 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" (Ảnh: Hồng Phong).

Theo ông, đây cũng là "cẩm nang" cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, các bài viết, phát biểu này thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần thứ hai gồm 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm, làm việc tại cơ sở, được tập hợp trong phần thứ 3 của cuốn sách.

Ngoài ra, tác phẩm còn tuyển chọn 142 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, thành trong cả nước.

Giới thiệu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao), cho biết cuốn sách gồm hơn 800 trang với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa.

Phổ biến sách của Tổng Bí thư về ngoại giao cây tre và đại đoàn kết - 2

Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" (Ảnh: Hồng Phong).

Nội dung sách cũng được chia làm 3 phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Đặc biệt, trong cuốn sách, Tổng Bí thư đã đúc kết hình tượng "cây tre Việt Nam".

Đầu tiên là "vững ở gốc" với 3 nội hàm chính. Một là kiên định nguyên tắc vì lợi ích quốc gia - dân tộc để phục vụ. Hai là lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế để tạo thế, lập thời.

Ba là kiên định phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tư tưởng soi đường, chỉ lối.

"Chắc ở thân" là những phương pháp tạo nên sức mạnh. Vấn đề này, theo bà Dung cũng có 3 nội hàm chính. Đó là, sức mạnh đoàn kết, trong đó đại đoàn kết trong nước là căn bản, đoàn kết quốc tế là nhân tố bổ trợ hết sức quan trọng với phương châm chủ đạo "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại".

"Uyển chuyển ở cành", theo lý giải, là phong cách, nghệ thuật ứng xử ngoại giao. Trong đó, nguyên tắc căn bản là "dĩ bất biến, ứng vạn biến", phương pháp "ngũ tri" - "biết mình, biết người", "biết thời, biết thế", "biết dừng, biết biến" của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Phổ biến sách của Tổng Bí thư về ngoại giao cây tre và đại đoàn kết - 3

Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể (Ảnh: Hồng Phong).

Đưa ra nhận định, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định đây là 2 cuốn sách rất tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

"Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, vận dụng vào công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", ông Thể quán triệt.

Theo Dân Trí