Phú Yên: Giới thiệu gần 2000 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

(CTG) Ngày 05/01/2023, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 3; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Thường Trực Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong năm 2022.

Trong năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hướng về biển đảo quê hương cho thanh thiếu nhi tiếp tục được triển khai thường xuyên với 6.900 hoạt động, thu hút 39.870 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, xây dựng 4 giá trị hình mẫu lý tưởng thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo quy trình. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường. Toàn đoàn giới thiệu 1.996 đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Năm 2023, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nội dung giải pháp, 12 chỉ tiêu được đặt ra. Trong đó, các cấp bộ đoàn đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn các cấp; tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ IV, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028…

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua xuất sắc cho Thành Đoàn Tuy Hòa, Huyện Đoàn Tuy An, Huyện Đoàn Sơn Hòa, Thị Đoàn Đông Hòa, Đoàn khối các Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh; trao bằng khen xuất sắc cho 05 tập thể và bằng khen danh hiệu tiên tiến cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong năm 2022.

Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên