Quảng Bình trồng hơn 300.000 cây xanh đầu Xuân Giáp Thìn

(CTG) Trong ngày ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Quảng Bình đã trồng hơn 300.000 cây xanh.

Sáng 15/2, tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình diễn ra Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", trong khí thế của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, cán bộ và nhân dân tại tỉnh Quảng Bình đã hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng.

Quảng Bình trồng hơn 300.000 cây xanh đầu Xuân Giáp Thìn - 1

Cán bộ, chiến sỹ và người dân Quảng Bình trồng cây đầu năm mới (Ảnh: Tiến Thành).

 

Trong ngày ra quân trồng cây đầu năm, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quảng Bình đã trồng hơn 300.000 cây xanh. Năm 2024, tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu trồng khoảng 9.000ha rừng tập trung và khoảng 400.000 cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng.

Việc phát động Tết trồng cây nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên các cấp, ngành và nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng Bình trồng hơn 300.000 cây xanh đầu Xuân Giáp Thìn - 2

Trong ngày ra quân trồng cây đầu năm, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quảng Bình đã trồng hơn 300.000 cây xanh (Ảnh: Tiến Thành).

Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng và giá trị của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Góp phần gìn giữ và phát triển môi trường sống trong cộng đồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Theo Dân Trí