Rực sáng ngọn lửa tình nguyện trong trái tim thanh niên

(CTG) Năm 2024 là Năm Thanh niên tình nguyện, tổ chức Đoàn sẽ tạo môi trường rộng khắp để thanh niên dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ở bất cứ đâu cũng sẵn sàng cống hiến, tham gia giải quyết vấn đề cấp bách của xã hội.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
 
Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khởi đầu năm mới Giáp Thìn 2024, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - dành thời gian trò chuyện với Tuổi Trẻ Online. Anh gửi gắm nhiều thông điệp, trong đó nhấn mạnh việc thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện trong trái tim mỗi thanh niên Việt Nam.

Rực sáng "ngọn lửa" thanh niên tình nguyện

* Chủ đề công tác năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện", Đoàn đề ra những giải pháp nào để phong trào tình nguyện tạo dấu ấn mạnh mẽ trong người trẻ và cộng đồng xã hội, thưa anh?

- Với chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện", Đoàn sẽ tập trung tổ chức nhiều nội dung, giải pháp, đa dạng hình thức, lĩnh vực hoạt động tình nguyện.

Đoàn chú trọng tạo môi trường để thanh niên dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có điều kiện tham gia hoạt động tình nguyện, sẵn sàng cống hiến.

Việc chọn nội dung hoạt động, địa bàn thực hiện cũng là yếu tố rất quan trọng giúp hoạt động tình nguyện trở nên thiết thực, có ý nghĩa. Chúng tôi hướng đến việc tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách, cần thiết của địa phương, đơn vị.

Cùng đó là hướng đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo và quan tâm đến các đối tượng thanh thiếu nhi "dễ bị tổn thương".

Phương pháp triển khai cũng cần khoa học như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện.

Thực hiện tốt chủ trương "3 liên kết": liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng, liên kết địa bàn. Chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện phải chu đáo. Huấn luyện, tập huấn cho chiến sĩ tình nguyện kỹ càng. Cuối cùng là cần có sự chuẩn bị sớm nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc.

Với quyết tâm của tổ chức Đoàn, tôi tin mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ thổi bùng ngọn lửa tình nguyện trong tim mình, tham gia vào các công trình, phần việc tình nguyện cụ thể, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì vì những điều tốt đẹp cho đất nước và cộng đồng.

Các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tham gia hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh: HÀ THANH

Các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tham gia hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh: HÀ THANH

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tôi tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học công nghệ, ra sức thi đua, học tập, lao động và rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mình, sống có hoài bão, lý tưởng, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc
Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Chuyển mình để bắt kịp nhanh

* Trước các tác động tiêu cực của xã hội, đã xuất hiện một bộ phận thanh niên có lối sống thờ ơ, vô cảm, đi ngược giá trị văn hóa truyền thống. Vai trò của Đoàn trong việc định hướng, định hình, giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên hiện nay?

- Có thể nói thế hệ trẻ ngày càng có điều kiện, cơ hội tốt hơn trong học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ, lao động, sinh hoạt, vui chơi, giải trí.

Đại bộ phận thanh niên phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có chí tiến thủ, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, luôn hướng tới những giá trị sống tốt đẹp; có nhận thức, thái độ rõ ràng về mục tiêu sống, về các giá trị, phẩm chất cần có của một người thanh niên hiện đại.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức đến giá trị văn hóa truyền thống.

Điều đó đặt ra trách nhiệm của xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn tạo môi trường khơi dậy, phát huy khát vọng của mỗi thanh niên Việt Nam, hòa chung khát vọng của dân tộc về xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Nhận thức rõ nhiệm vụ đó, thời gian qua tổ chức Đoàn đã không ngừng chuyển mình, đổi mới hoạt động để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, tiếp cận được đông đảo thanh thiếu nhi.

Đoàn đã chuyển hướng công tác giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, tăng cường tính tương tác thường xuyên giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên.

Làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, chú trọng lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của thanh niên. Từ đó kịp thời, chủ động đưa thông tin để thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, lành mạnh.

Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; thường xuyên quan tâm thực hiện đồng thời hai vế "xây" và "chống", trong đó phải lấy "xây" làm nền tảng cơ bản, lâu dài…

* Mạng xã hội có tác động không nhỏ đến thanh niên. Xin anh cho biết về giải pháp của Đoàn để giúp thanh niên "tăng sức đề kháng" trên mạng xã hội?

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 311 về phê duyệt chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030. Đây là nền tảng, là căn cứ quan trọng với nhiều nhóm giải pháp thiết thực góp phần giáo dục, định hướng thanh thiếu nhi sử dụng mạng an toàn, lành mạnh, khoa học, đúng cách.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội và cuộc vận động Ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Các cấp bộ Đoàn chú trọng trong xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội. Cùng với đó sử dụng hiệu quả các kênh thông tin và tổ chức các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên...

Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Thep TTTĐ