{SITCOM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO}

CTG - TẬP 2: “KẾ HOẠCH KINH DOANH HOÀN HẢO”


��Ý tưởng sáng tạo là cánh cửa mở ra cho một hành trình khởi nghiệP
��Thế nhưng Vốn là yếu tố then chốt để thanh niên bắt đầu hành trình khởi nghiệp ấy
✨ Vốn ở đâu? Ở các nhà đầu tư thiên thần, ở các quỹ đầu tư khởi nghiệp
��Muốn được rót vốn bởi các nhà đầu tư lớn, dự án khởi nghiệp của thanh niên phải sáng tạo, độc đáo và có chiến lược phát triển rõ ràng!