Sứ mệnh tiên phong của thanh niên

(CTG) Trò chuyện với PV đầu năm mới 2023, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước lãnh nhận sứ mệnh tiên phong trên tất cả lĩnh vực nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, đất nước.

Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn

“Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam luôn tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cùng nhau xây dựng lối sống tích cực, lan tỏa khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp hòa vào dòng chảy chung của đất nước tạo sức mạnh cộng sinh to lớn để xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

Nhìn lại năm 2022, một trong những dấu ấn lớn là sự thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Vậy, xin Bí thư thứ nhất cho biết, trong năm năm 2023, toàn Đoàn sẽ tập trung vào những trọng tâm công tác nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống?

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong thanh niên và cộng đồng. Việc tiếp theo chúng ta cần phải khẩn trương cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Với quyết tâm chính trị rất cao, ngay trong quá trình chuẩn bị Đại hội, BCH T.Ư Đoàn đã chỉ đạo chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH T.Ư Đoàn đã thảo luận nội dung này, dự kiến ngay trong tháng 1/2023, BCH T.Ư Đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

Những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, vừa mang tình cảm lớn lao của Tổng Bí thư với tuổi trẻ, vừa là những chỉ đạo, kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư thứ nhất T.Ư đoàn Bùi Quang Huy

Ngay đầu năm mới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Nghị quyết Đại hội. Tinh thần chung là đến hết tháng 6/2023, toàn Đoàn sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Toàn bộ cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi học tập sẽ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến với các hình thức khác nhau. Đồng thời, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sứ mệnh tiên phong của thanh niên ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

“Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, các bạn trẻ hãy xung kích, tiến quân vào khoa học công nghệ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ sớm được ban hành. Năm 2023 được chọn chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Đây là một trong 3 nhiệm vụ đột phá đã được Đại hội xác định, trong đó, tập trung phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ, đặc biệt là hướng dẫn và phân bổ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, tạo điều kiện để thực hiện thống nhất trong toàn Đoàn.

Đây cũng là năm đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ xây dựng, báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đảng Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức của thanh thiếu nhi.

Hãy luôn có mặt đầu tiên ở những nơi gian khó

Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh hai chữ “tiên phong” đối với thanh niên. Tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ gì để thực hiện sứ mệnh tiên phong của mình, thưa anh?

Sứ mệnh tiên phong của thanh niên ảnh 2

Bạn trẻ Thủ đô hào hứng tham gia Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Như Ý

Những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, vừa mang tình cảm lớn lao của Tổng Bí thư với tuổi trẻ, vừa là những chỉ đạo, kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tiên phong” là phẩm chất vốn có của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam từ trước tới nay, thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên vẫn luôn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng bước lên phía trước nhận nhiệm vụ, và ngọn cờ tiên phong, vẫn đang và mãi được tổ chức Đoàn giương cao. Tính tiên phong đó được cụ thể thông qua các chương trình, phong trào của Đoàn đang triển khai và các công trình phần việc thanh niên đã thực hiện. Đó là minh chứng sinh động nhất cho tính tiên phong của thanh niên Việt Nam.

Cụ thể hóa lời phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, bên cạnh 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên thì nhiệm kỳ mới, toàn Đoàn cũng đề xuất thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và lấy trung tâm của thiết kế hoạt động là thanh niên, để thanh niên sáng tạo, thanh niên hành động và các hoạt động thiết kế dựa trên chủ thể là thanh niên. Thay vì trước kia tổ chức hoạt động để tập hợp thanh niên thì nay thanh niên sẽ là người tiên phong trong thiết kế, tổ chức hoạt động.

Tinh thần tiên phong của thanh niên bao giờ cũng gắn với sự đổi mới sáng tạo. Các bạn trẻ hãy luôn đặt mình vào tư thế sẵn sàng sáng tạo, từ những việc nhỏ nhất và hãy luôn là người có mặt đầu tiên ở những nơi gian khó. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, các bạn trẻ hãy xung kích, tiến quân vào khoa học công nghệ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo là từ khóa luôn được bạn trẻ quan tâm, vậy Đoàn có sự đồng hành, hỗ trợ thế nào để ngày càng có nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, thưa anh?

Đây là vấn đề luôn được tổ chức Đoàn đau đáu, quan tâm. Điều đó được thể hiện ở việc, Đại hội Đoàn toàn quốc XII xác lập triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá được toàn Đoàn triển khai trong thời gian tới. Trong đó, đặt chỉ tiêu, trong 5 năm tới sẽ có 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (cao gấp 7 lần so với nhiệm kỳ trước).

Về mặt cơ chế, chính sách, mới đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030. Đây là cơ chế rất tốt để tổ chức Đoàn có cơ sở pháp lý cụ thể hóa thành các chương trình, giải pháp trong thời gian sắp tới của Đoàn.

Với sự ra đời của Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030, có nhiều giải pháp cụ thể được xây dựng, như: xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ vốn, định hướng, xây dựng “khát vọng khởi nghiệp thanh niên”. Trong đó, xây dựng “khát vọng khởi nghiệp thanh niên” là yếu tố đầu tiên, tiên quyết. Nếu chúng ta không có khát vọng dẫn lối thì rất khó có động lực, quyết tâm để vượt qua hành trình khởi nghiệp gian nan đi đến đích thành công.

Toàn Đoàn cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về hoạt động khởi nghiệp, nhận thức đúng về chủ trương, chính sách và hoạt động hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Đoàn trong khởi nghiệp. Tiếp đến là giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh như: tìm kiếm, sàng lọc, củng cố các ý tưởng có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ tư vấn pháp lý, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên...

Đổi mới và sáng tạo không ngừng

Chủ nhân tương lai của đất nước thời điểm này và những năm tới là thế hệ Gen Z. Anh đánh giá thế nào về thế hệ này và Đoàn sẵn sàng tâm thế đồng hành, chăm lo, dẫn dắt, phát huy các bạn ra sao trong tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thưa anh?

Trong 5 năm tới và giai đoạn 2030 - 2045, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012, dự báo chiếm gần 1/4 dân số cả nước và gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, các xu thế mới của thế giới, không gian mạng tác động thường xuyên và trực tiếp tới tâm tư, tình cảm và tư tưởng của giới trẻ. Đây là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ đóng góp chính cho sự phát triển của Việt Nam vào thời ngưỡng lịch sử năm 2045.

Thế hệ Gen Z, với đặc điểm năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh, tư duy độc lập, làm chủ các nhân tố mới trong sự phát triển của khoa học công nghệ. Vì vậy, các hoạt động của Đoàn cần đổi mới, sáng tạo không ngừng, lấy thanh niên làm trung tâm, để Gen Z được thỏa sức sáng tạo, vừa là trung tâm của hoạt động, vừa là đối tượng thụ hưởng chính. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tận dụng ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để giáo dục thanh niên.

Mặt khác, do đặc thù sinh hoạt trên môi trường mạng nhiều nên khả năng tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau của thế hệ Gen Z được cho là kém hơn so với thế hệ trước. Đó cũng là một yếu tố mà chúng ta cần lưu ý khi tổ chức các hoạt động cho thế hệ này, phải tổ chức các hoạt động để các bạn thoát ra khỏi môi trường mạng, nhằm tạo ra các kỹ năng tiếp xúc giữa con người với con người.

Để thực hiện được điều đó, trong tất cả các lĩnh vực công tác, đều cần phải xác định tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và áp dụng đồng bộ nhiều phương thức kết hợp cả truyền thống và hiện đại, trong đó chú trọng giáo dục thông qua mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh.

Trong thiết kế phong trào, cần chú trọng nhiều hơn đến tính lan tỏa của phong trào. Không chỉ dừng lại ở thanh niên mà thanh niên phải làm nòng cốt, liên kết với các đối tượng, các địa bàn khác để gia tăng chất lượng phong trào (đơn cử như chủ trương “3 liên kết” - liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện). Bên cạnh đó, phải thích ứng và vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực của cuộc Cách mạng 4.0 và tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trong các chương trình đồng hành, cần quan tâm hơn đến việc tham mưu cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển toàn diện.

Bước sang năm mới 2023, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh muốn nhắn gì đến các bạn trẻ cả nước?

Tôi tin bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, mọi thế hệ thanh niên Việt Nam luôn giữ vững niềm tin sắt son, lý tưởng cách mạng và con đường đi lên của dân tộc. Bên cạnh sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức Đoàn, tôi mong các bạn trẻ hãy luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực; nỗ lực, phấn đấu, hoàn thiện mình mỗi ngày; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua. Qua đó, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới.

Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng nhau xây dựng lối sống tích cực, lan tỏa khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp hòa vào dòng chảy chung của đất nước tạo sức mạnh cộng sinh to lớn để xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo TP