T.Ư Đoàn duyệt Đại hội Đoàn TMCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang

(CTG) Ngày 7/9, tại Hội trường Ban nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương làm trưởng đoàn; đồng chí Mai Văn Huỳnh – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 


Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, tiến độ và một số nội dung chính về chương trình, đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 -2027), dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, đề án và danh sách dự kiến nhân sự nhân sự BCH, BTV, Thường trực, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn khóa XI. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XI đã cơ bản hoàn thành; trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và các nội dung văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội đã chuẩn bị cơ bản hoàn tất.  

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ công tác Trung ương Đoàn trình bày tổng hợp ý kiến các ban của Trung ương Đoàn góp ý đối với công tác chuẩn bị đại hội của Tỉnh đoàn, thành viên đoàn công tác của Trung ương Đoàn và các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh tham gia góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội.

 

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Văn Huỳnh – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội; nghiên cứu các chỉ tiêu đề ra mang tính khả thi phù hợp với chỉ đạo củaTrung ương gắn với điều kiện thực tế tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, các tài liệu phục vụ Đại hội; cũng như công tác nhân sự, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Để chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức Đại hội, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tiếp thu nội dung của Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh đã ban hành và nội dung góp ý của Tổ công tác. Trong đó, công tác tuyên truyền cần lưu ý xây dựng các chuyên mục chào mừng đại hội; văn kiện cần chắt lọc lại, chương trình hành động rõ ràng hơn, xác định rõ các nội dung trọng tâm cần thực hiện, phương hướng cần xác lập mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu phải bám sát các chỉ tiêu của Trung ương nhưng đồng thời góp phần thực hiện các nội dung phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh.

Huỳnh Thị Ngọc