Chàng trai ghi tên Việt Nam vào 'bản đồ' nghề nghiệp thế giới