Làm sao để tận dụng cơ hội tốt nhất khi thực tập tại tập đoàn lớn?