Số 27 'Chìa khóa thành công - Những câu chuyện thật của CEO': Doanh nhân khởi nghiệp