Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Dấu ấn gần nửa thế kỷ