Tập huấn công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(CTG) Thực hiện chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; trong 2 ngày (21,22/9/2023); Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với sự góp mặt của hơn 150 cán bộ, hội viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn hơn 150 đại biểu là các bạn đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ Đoàn, Hội tham mưu phụ trách công tác dân tộc đã được nghe giới thiệu về các nội dung của tập huấn như: Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; một số quy định về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại cơ sở; một số nội dung và các yêu cầu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát về công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chính sách dân tộc và có nhiều ý kiến tham gia công tác thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vũ Tùng