Tây Ninh: Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

(CTG) Ngày 17/9, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 936 điểm cầu và sự tham gia của 1720 cán bộ Đoàn, đoàn viên trên toàn tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe ông Trịnh Văn Phước – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Tây Ninh triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thực tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 936 điểm cầu và sự tham gia của 1720 cán bộ Đoàn, đoàn viên trên toàn tỉnh.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã đề nghị các cấp bộ đoàn toàn tỉnh chủ động phối hợp với cấp uỷ tại địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khoá gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đến cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức sáng tạo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Hồng Quân
Tỉnh Đoàn Tây Ninh