Tây Ninh: Phát động thi đua các danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh, năm 2023

(CTG) Ngày 29.9, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị "Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên"; tuyên dương và phát động thi đua các danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh, năm 2023.

Tham dự hội nghị có Trưởng phòng Tổ chức Đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Vũ Nhật Khanh; ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo; anh Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng cấp uỷ, Ban Giám hiệu các trường Trung cấp, Cao đẳng, THPT, Trung tâm GDNN -GDTX trên địa bàn; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn; Bí thư các Đoàn trường Trung cấp, Cao đẳng, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trịnh Thị Như Trang cho rằng, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xâu dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng; phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phầm chất đạo đức, lối sống văn hoá cho cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tống số đảng viên kết nạp mới từ học sinh, sinh viên giai đoạn 2020 - 2022 là 34 đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên năm 2022 chỉ chiếm gần 0,05% trên tổng số đoàn viên là học sinh; chiếm 0,2% trên tổng số đoàn viên là sinh viên. Tỷ lệ này rất khiêm tốn, chưa phát huy hết tiềm năng, ưu điềm và chất lượng của đoàn viên khối Đoàn trường học.

Tuyên dương các danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh, năm 2023.

Tại Hội nghị, cấp uỷ, Ban Giám hiệu các trường Trung cấp, Cao đẳng, THPT, Trung tâm GDNN –GDTX trên địa bàn; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn đã trình bày nhiều ý kiến như như thực trạng, thuận lợi, khó khăn đề xuất những giải pháp, kiến nghị về công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của các đơn vị.

Phát biểu kết luận phần hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thanh Tùng đã tiếp thu và giải trình thêm những ý kiến, trăn trở được nêu lên tại hội nghị, qua đó yêu cầu các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trường trực thuộc đánh gia đúng tầm quan trọng của việc phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, trí thức cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

Cũng Hội nghị, Tỉnh Đoàn đã trình chiếu phóng sự tổng kết thi đua các danh hiệu“Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt” trong năm học 2022 – 2023; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã tôn vinh những gương điển hình xuất sắc, tạo động lực thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, lao động của khối trường học cho 09 các nhân đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", 02 tập thể và 08 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", 05 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" và 07 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh năm 2023.

Thanh Long
Tỉnh Đoàn Tây Ninh