Thanh niên CAND đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(CTG) Ngày 30/6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ CAND xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Dự diễn đàn có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; các đồng chí đại diện đơn vị chức năng thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các chuyên gia, báo cáo viên; đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị trong và ngoài lực lượng có bài tham luận tại Diễn đàn…

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại diễn đàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ quý báu từ thực tiễn công tác của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ Đoàn trong và ngoài lực lượng. Các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp đoàn viên thanh niên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng; đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin đến với từng đối tượng đoàn viên thanh niên hiện nay…

Các đại biểu đã được nghe những chia sẻ quý báu từ thực tiễn công tác của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ Đoàn trong và ngoài lực lượng.

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn và Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị yêu cầu các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, sức đề kháng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Ngoài các nội dung chỉ đạo đấu tranh, phản bác, cần chú trọng công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chỉ đạo các tổ chức đoàn trong và ngoài lực lượng đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực, gương sáng thanh niên, những câu chuyện hay, việc làm tốt góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực trong tuổi trẻ và toàn xã hội…

Các đại biểu thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2020; là giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do Trung ương Đoàn phát động, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo CAND