Thanh niên Hải Phòng tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển

(CTG) Trong 2 ngày (9, 10/9/2019), tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 220 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 ngàn hội viên, thanh niên trong toàn thành phố.

 

Tham dự Đại hội có anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành Thành phố Hải Phòng; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn trong cụm Đồng bằng Sông Hồng và cụm Trung du Bắc Bộ.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố vẫn đạt được những kết quả tích cực. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống thanh niên, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Các phong trào, chương trình của Hội bám sát sự chỉ đạo Trung ương Hội, Trung ương Đoàn và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố gắn với triển khai phong trào, các chương trình, đề án, chủ trương lớn của Đoàn và bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên, thanh niên được phát huy…

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 41 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2014. Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa IX được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương 5 anh, chị vào Ủy ban Ủy ban Kiểm tra thành phố khóa X; Đại hội cũng hiệp thương 16 anh, chị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 2 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa trao bức trướng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho Đại hội.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp bộ Hội thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, các cấp bộ Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào hành động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, luôn đồng hành cùng thanh niên trong các hoạt động lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới cần xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tần lớp thanh niên để tổ chức Hội sẽ là mái nhà chung của đông đảo tầng lớp thanh niên; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên của thành phố năng động, phát triển trong thời kỳ mới; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời định hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong thanh niên; tích cực đổi mới phương thức, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội để phù hợp với thanh niên; tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Nghĩa đã tặng bức trướng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban nhân dân thành phố cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 cho Ủy ban Hội thành phố Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm cũng nhất trí với các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã xác lập trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, để công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa X cần tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; Ủy ban Hội thành phố cũng cần có các giải pháp cụ thể hoá phong trào để có sức hiệu triệu, lan toả, tạo môi trường để thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm, hành động cụ thể; Tổ chức Hội phải thể hiện vai trò là người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của thanh niên, đại diện cho quyền lợi và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của thanh niên; các hoạt động của Hội phải có ý nghĩa thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thanhg phố có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống của thành phố, đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội cần thúc đẩy, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên; cổ vũ thanh niên xung kích, sáng tạo, thi đua trên nhiều lĩnh vực; quan tâm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát huy nhóm thanh niên tài năng của thành phố; phát huy vai trò dẫn dắt thanh niên trở thành lực lượng xung kích, đi đầu, tự tin đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức Hội các cấp cần hỗ trợ, đồng hành và trang bị những kỹ năng cần thiết để thanh niên chủ động trong hội nhập; tạo môi trường, khích lệ, động viên để thanh niên phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, vươn lên khẳng định mình.

“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo dựng được môi trường thuận lợi để đông đảo hội viên, thanh niên rèn luyện, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; đa dạng hoá các hình thức, các mô hình hoạt động tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư, thanh niên chưa yêu thích, chưa tham gia các hoạt động Hội...”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Hải Phòng tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, các cấp bộ Hội thành phố tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”…

Đồng thời đề ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ, đó là: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; Tuyên truyền, vận động 80.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; phấn đấu cả nhiệm kỳ tiếp nhận được 60.000 đơn vị máu.; Tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho khoảng 20.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người khuyết tật, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...; Trồng mới 200.000 cây xanh; đảm nhận trang trí 450 bức tường xanh thanh niên; hàng năm, mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện; Thành lập mới ít nhất 20 tổ chức cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và kết nạp 50.000 thanh niên vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội cũng tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 200.000 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 30.000 thanh niên; phối hợp với tổ chức Đoàn và các tổ chức tín dụng hỗ trợ thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế đạt ít nhất 260 tỷ đồng; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển.

Tại Đại hội, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng và khen thưởng cho 5 tập thể và 6 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 – 2029; Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 – 2029.

Hải Đăng