Thiếu nhi Hà Tĩnh hưởng ứng chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”

(CTG) Theo đó, 100% cơ sở Đoàn, Đội trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”, nhằm gây quỹ đóng góp tôn tạo Khu chứng tích chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc (Hương Khê) và Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

 

Học sinh Trường Tiểu học Thịnh Lộc (Lộc Hà) quyên góp phế liệu hưởng ứng ngày cao điểm.

Hưởng ứng Chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng” giữa Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/12/2022, 100% Đoàn trường, Đội triển khai xây dựng ngôi nhà kế hoạch nhỏ.

Theo đó, thông qua tổ chức quyên góp vỏ chai, phế liệu, giấy vụn; phát động mô hình nuôi heo tiết kiệm, phong trào “Cùng em tiết kiệm mỗi ngày”; xây dựng “Thùng quỹ thanh niên”... các em đã cùng nhau chung tay gây quỹ để xây dựng, tôn tạo các khu chứng tích chiến tranh. Các đơn vị cũng đã kết hợp tuyên dương các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào, các tấm gương người tốt, việc tốt… để lan tỏa rộng rãi ý nghĩa của chương trình. Dự kiến, tổng nguồn lực thu được từ chương trình gần 400 triệu đồng và được các đơn vị trích nộp một phần để tôn tạo các chứng tích chiến tranh.

Đội viên Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) nuôi lợn đất gây quỹ.

Các hoạt động không những tạo nguồn quỹ để xây dựng, tôn tạo các khu chứng tích mà còn giáo dục ý trách nhiệm gìn giữ địa chỉ đỏ, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và truyền thống văn hoá của dân tộc; đồng thời góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh