Tỉnh Đoàn TT-Huế cùng cộng đồng quản lý rác thải nhựa, gắn với phát triển du lịch

(CTG) Ngày 3/12, tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) diễn ra lễ khởi động dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá”, do Tỉnh Đoàn TT-Huế chủ trì thực hiện, với sự hỗ trợ của Văn phòng điều phối quốc gia Quỹ Môi trường toàn cầu.

Ra quân thu gom rác thải, rác thải nhựa tại vùng đầm phá thị trấn Thuận An, TT-Huế.
Ra quân thu gom rác thải, rác thải nhựa tại vùng đầm phá thị trấn Thuận An, TT-Huế.
 

Dự án triển khai tại hai địa phương ven biển là thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) trong thời gian hơn 1 năm, mức kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; đặc biệt là trong công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của lực lượng doàn viên thanh niên; các tập thể, tổ chức, đoàn thể, phát huy vai trò của tổ dân phố, thôn, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Tỉnh Đoàn TT-Huế cùng cộng đồng quản lý rác thải nhựa, gắn với phát triển du lịch - ảnh 1
 
Lễ khởi động dự án  “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá”, do Tỉnh Đoàn TT-Huế chủ trì thực hiện.

Dự án cũng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại khu vực đô thị và các vùng nông thôn.

Tỉnh Đoàn TT-Huế cùng cộng đồng quản lý rác thải nhựa, gắn với phát triển du lịch - ảnh 2
 
Ra mắt Ban điều hành dự án gồm 11 thành viên, do Tỉnh Đoàn TT-Huế đóng vai trò chủ trì.
 
Theo chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, Thuận An và Phú Thuận là hai địa phương có vùng biển và bãi tắm xinh đẹp, nổi tiếng, giàu tiềm năng để khai thác và phát triển kinh tế du lịch biển, đầm phá.
Tỉnh Đoàn TT-Huế cùng cộng đồng quản lý rác thải nhựa, gắn với phát triển du lịch - ảnh 3
 
Người dân địa phương là chủ thể tham gia dự án.

Dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa, tuy nhiên, thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận do có mật độ dân số dày, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần được quan tâm và đầu tư đúng mức. Vì vậy, cần thiết phải tìm ra một cách tiếp cận mới, phù hợp để khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có tại khu vực này.

Tỉnh Đoàn TT-Huế cùng cộng đồng quản lý rác thải nhựa, gắn với phát triển du lịch - ảnh 4
 
Theo chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, việc thực hiện dự án là cần thiết, phù hợp nhu cầu giải quyết những bức xúc về môi trường hiện nay, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch biển và đầm phá.

Do đó, việc thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” tại hai địa phương ven biển và đầm phá kể trên là cần thiết, phù hợp với nhu cầu giải quyết những bức xúc về môi trường hiện nay, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch biển và đầm phá.

Nguồn: TPO