Tỉnh Hưng Yên hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở vượt tiến độ

(CTG) Tính đến ngày 12/5/2024, Hưng Yên đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 vượt tiến độ đề ra (ngày 15/5/2024).

Theo đó, toàn tỉnh đã có 161 đơn vị cấp cơ sở thuộc 10 Hội LHTN Việt Nam huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Trong đó có 146 đơn vị hiệp thương trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội đạt 90,6%, có 6 đơn vị đạt 100% cấp cơ sở hiệp thương trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội như: Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên, Kim Động, Khoái Châu. Việc chỉ đạo Đại hội Hội các cấp, đã được Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao thông qua việc xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, thông báo chỉ đạo các cơ sở Hội từ tháng 09/2023.

Đại hội đã phát huy khí thế sôi nổi của thanh niên Hưng Yên. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở bám sát hướng dẫn, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của cộng đồng. Uỷ ban Hội khóa mới đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, đại diện cho tiếng nói của thanh niên, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới sáng tạo, đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Công tác hiệp thương đảm bảo dân chủ.

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội như: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện Đại hội; tham luận; điểm danh đại biểu dự Đại hội; xây dựng phóng sự báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới…

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở được tổ chức thành công trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Cho thấy được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh; với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của hội viên, thanh niên các đơn vị. Sự thành công của Đại hội cấp cơ sở góp phần chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ VI  nhiệm kỳ 2024 – 2029.

CTG