"Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2022: Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

(CTG) Năm 2022, trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức Chương trình“Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022 để tiếp tục lan tỏa những tấm gương sống trách nhiệm, vươn lên từ nghịch cảnh, nghị lực trong xã hội.

Sau hơn 03 tháng triển khai kể từ ngày 26/5/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 88 hồ sơ của 60 đơn vị, tổ chức giới thiệu bao gồm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 44 tỉnh, thành phố và 16 tổ chức xã hội và Trường Đại học. Ngày 31/8/2022, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 38 tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội và trường Đại học tham gia chương trình.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 28 - 29/9/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

CTG