Tôn vinh giáo viên dân tộc thiểu số cùng "Chia sẻ thầy cô" 2020

(CTG) Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 được tổ chức bởi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Ủy Ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long nhằm vinh danh các giáo viên là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc có quy mô dân số dưới 10.000 người, đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.