Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tuyển công ty tư vấn xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp

(CTG) Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển 01 công ty tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp

 

Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển 01 công ty tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp (chi tiết theo Điều khoản tham chiếu kèm theo).

Đề nghị công ty quan tâm gửi hồ sơ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 67A đường Trương Định, P. Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 8h30 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Bản mềm gửi địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn

Hồ sơ gồm: - Hồ sơ năng lực của công ty; giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Lý lịch khoa học của các chuyên gia, giảng viên dự kiến thực hiện nội dung; đề xuất nội dung và chi phí tài chính (kèm theo văn bằng, chứng chỉ của chuyên gia- bản photo).

Hồ sơ nêu trên để trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí công ty tư vấn xây dựng tài liệu và giảng dạy về kỹ năng mềm”.

Chi tiết xin liên hệ: Lưu Thị Nhung, chuyên viên Vụ Công tác HSSV; điện thoại: 0987240190.

CTG