Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

(CTG) Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao Đoàn Thanh niên là đơn vị sớm nhất trong khối Dân vận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động này.

 

Ngày 02/7, tại trụ sở Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay và một số nội dung công tác trọng tâm đến hết năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự còn có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác Đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo

Trình bày báo cáo tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết, nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu nhiệm kỳ XI đến nay được triển khai bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với nhiều đổi mới, sáng tạo. Các hoạt động của Đoàn tổ chức đã tạo môi trường, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần sáng tạo, khí thế sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

Các cấp bộ Đoàn quyết liệt trong đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Nhiều chủ trương công tác mới được ban hành và sớm đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: đi công tác cơ sở 1+2; xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... Quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: ứng dụng chatbox trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; website chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh; ứng dụng Thanh niên Việt Nam; hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử; hệ thống họp trực tuyến...

Công tác giáo dục đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa được đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ.

Các phong trào có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp. Chú trọng tổ chức các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường truyền thông đại chúng, mạng xã hội.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập; tư vấn, hướng nghiệp; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống.

Công tác phát triển đoàn viên mới được duy trì; chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn ngày càng được nâng lên; hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn có chuyển biến tích cực. Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã thích ứng nhanh, kịp thời với tình hình dịch bệnh, có nhiều mô hình, hoạt động huy động hiệu quả thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, Đoàn đã nhanh chóng, chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, ngay sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành các Kết luận đối với một số vấn đề còn yếu kém, tồn tại. Từ đó, một số vấn đề còn tồn tại đã có sự chuyển động tích cự như: đổi mới nội dung, phương thức, cách tiếp cận để gần gũi, phù hợp với tâm sinh lý thanh thiếu nhi, đặc điểm vùng miền; nâng cao chất lượng chi Đoàn và cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư; xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế như: công tác Đoàn và cán bộ Đoàn một số nơi chuyển động chậm, tụt hậu so với thanh niên; thiếu hụt số lượng cán bộ Đoàn các cấp (hiện cấp tỉnh thiếu 25%, cấp huyện 30%...); công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng còn hạn chế tại cơ sở, đặc biệt là việc lên tiếng về quyền trẻ em...

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao và ghi nhận thành tích các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. "Trong thời gian qua, Đoàn đã làm rất tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Mục tiêu xây dựng thành công Chủ nghĩ xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường có đạt được hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng thanh thiếu nhi hiện nay", Trưởng Ban Dân vận Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài kết luận buổi làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ sự ấn tượng với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thực hiện chủ trương "1+2" trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đòi hỏi. Việc này vừa giúp địa phương, đoàn cơ sở tháo gỡ khó khăn, nhất là tại những địa bàn còn yếu, vừa giúp cán bộ Đoàn học hỏi lẫn nhau, cùng rèn luyện, trưởng thành.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Đánh giá cao Đoàn Thanh niên là đơn vị sớm nhất trong khối Dân vận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức học tập, quán triệt toàn quốc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và vận dụng hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn.

Trưởng Ban Dân vận Bùi Thị Minnh Hoài cũng đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phướng thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong tình hình mới.”Trong tình hình thanh niên liên tục thay đổi, có địa bàn "trắng" thanh niên, có địa bàn rất đông thanh niên như các cụm, khu công nghiệp, cách thức bồi dưỡng đoàn viên, tập hợp thanh niên cần đổi mới cho phù hợp”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp; chỉ đạo chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn các cấp về văn kiện, hậu cần, nhân sự. Đối với những vấn đề thực tiễn còn vướng mắc, Đoàn cần có khảo sát, đánh giá và sóm tham mưu, đề xuất phương án giải quyết.

Theo ĐTN