Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh

(CTG) Sáng 14/9, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội: các nội dung về chương trình, kịch bản, nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội… Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn và lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy Bắc Ninh đã góp ý, đánh giá các nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; các đề án nhân sự; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đưa ra các ý kiến đề xuất nghiên cứu bổ sung các hoạt động đã triển khai trong báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc; nội dung phù hợp với tình hình địa phương; quy trình nhân sự được thực hiện chặt chẽ. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trên cơ sở các ý kiến của thành viên đoàn công tác và đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện đại hội. Trong đó, chủ đề các diễn đàn tại đại hội cần ngắn gọn, cô đọng; có định hướng rõ nội dung thảo luận; tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao công tác đoàn thời gian tới. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội bằng nhiều hình thức, hiệu ứng khác nhau để đảm bảo lan tỏa mạnh mẽ hơn đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn cũng thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong 2 ngày 06 - 07/10.

CTV