Trung ương Đoàn duyệt Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau

(CTG) Sáng ngày 29/9/2022, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Cụm Đồng bằng sông Hậu, sông Tiền và lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn.

 

 

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban Đảng giúp việc của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội: các nội dung về chương trình, kịch bản, nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội… Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn và lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy đã góp ý, đánh giá các nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; các đề án nhân sự; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đưa ra các ý kiến đề xuất nghiên cứu bổ sung các hoạt động đã triển khai trong báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Tổ công tác, chỉnh sửa các tài liệu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Tỉnh đoàn Cà Mau. Các tài liệu trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc và cơ bản đảm bảo quy định.

Để các nội dung chuẩn bị cho Đại hội được hoàn thiện hơn, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ tình hình thức tế của tỉnh, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác, khẩn trương chỉnh sửa văn kiện đảm bảo ngắn gọn, có tính khái quát. Tiếp tục rà soát hệ thống báo cáo, Chương trình hành động, dự thảo Nghị quyết nêu bật được kết quả công tác mà tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Các nội dung giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới cần chú trọng các yếu tố đặc thù và khâu đột phá của tỉnh, nghiên cứu bổ sung những nội dung thanh niên trong tỉnh tham gia thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 như: phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là sớm hoàn thành và vận hành chính quyền điện tử, chuyển đổi số…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần phân tích cụ thể các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để đề ra giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới; bên cạnh đó phối hợp các kênh thống tấn báo chí khởi động sớm các phương án tuyên tuyền trước, trong và sau Đại hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trịnh Long