Trung ương Đoàn mít tinh kỷ niệm 94 năm Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam

(CTG) Sáng 2/2, Đảng uỷ Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/20234).

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn và cùng toàn thể đảng viên đang công tác tại các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Anh Hoàng Bá Nam, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn (phải) trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cho anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn đã trình bày Diễn văn kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam và xác định được đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: “Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.

Cũng theo Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân. “Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, anh Huy nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Trung ương Đoàn không ngừng được củng cố, phát triển vững mạnh. Gần 1000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã ra sức thi đua, tham mưu đẩy mạnh thực hiện và gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Quang cảnh chương trình.

Toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chất lượng chất lượng kết nạp đảng viên được nâng cao. Đảng ủy và cấp ủy các ban, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác, phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan Trung ương Đoàn, góp sức thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 với nhiều dấu ấn nổi bật, nhất là trong chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, trong đó tất cả các chỉ tiêu công tác đề ra đều đạt và vượt. “Chúng ta rất vui mừng vì nhiều năm qua, nhiều đảng viên và tổ chức đảng được Đảng ủy Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được khẳng định. Góp phần quan trọng trong xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi Việt Nam do Đoàn làm nòng cốt”, anh Huy chia sẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Khẳng định chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phía trước đòi hỏi tổ chức Đảng và các đồng chí đảng viên phải nêu cao trí tuệ, đạo đức, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục lãnh đạo đất nước đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thành mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh". Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đảng bộ và các đảng viên Cơ quan Trung ương Đoàn càng cần là những người kiên định, tiên phong và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện”, trong đó, đầu tiên và trên hết là tinh thần “tình nguyện, xung kích, tiên phong” của mỗi cán bộ, đảng viên, chuyên viên, người lao động trong cơ quan. “Trong đó, Đảng bộ Trung ương Đoàn cần nỗ lực, quyết liệt, quan tâm hơn nữa trong công tác phát triển đảng viên mới”, anh Huy nhấn mạnh.

Tại chương trình, anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn trao danh sách 92 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

CTG