Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định uy tín với mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu

(CTG) Mô hình “Nhà trường văn minh – thân thiện – trách nhiệm” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 15 mô hình đạt giải “Mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu” của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sau 3 năm Đề án được triển khai thực hiện.

 

Nhà trường đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử và tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên về các nội dung ứng xử văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của Trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa để có kỹ năng tổ chức, thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử phù hợp với môi trường dạy nghề. Nhà trường liên tục nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn minh theo tiêu chí “đơn vị văn hoá” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định.

NGƯT - TS. Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Mô hình văn hoá ứng xử tiêu biểu của Nhà trường.

Thành công của mô hình góp phần khẳng định uy tín của Trường trong xã hội, phản ánh kết quả của sự tôn trọng, dân chủ và truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ của lãnh đạo Nhà trường; phản ánh sự năng động, nhiệt huyết, phong cách làm việc khoa học và giao tiếp chuẩn mực của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, để làm gương cho học sinh sinh viên noi theo.

Chính những kết quả tốt đẹp từ văn hoá nhà trường và sự lan tỏa văn hoá ứng xử mang lại, đã giúp toàn trường phát huy tối đa các thế mạnh trên con đường đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng và tay nghề tốt do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho xã hội.