Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên việt Nam

(CTG) Sáng 15/10/2021, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021). Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phát biểu chào mừng. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn phát biểu.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Kính thưa Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên BCT, Thường trực BBT Trung ương Đảng, Nguyên BTTN Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN khóa V

Kính thưa các đồng chí,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong thời điểm ý nghĩa này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ cả nước tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã cùng với Đảng ta sáng lập, rèn luyện, theo dõi từng bước trưởng thành của tổ chức Hội; giáo dục, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta xúc động tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam đã chiến đấu hy sinh anh dũng, lao động kiên cường, sáng tạo vì sự phát triển vững mạnh của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Tháng 10 năm 1956 tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam và Ban vận động mặt trận thanh niên toàn quốc đã tiến hành Đại hội, quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 65 năm qua, trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu cao các truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tin tưởng và tự hào về tổ chức Hội, ra sức xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo nguồn lực bổ sung cho Đoàn. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên suốt các chặng đường lịch sử; thế hệ trẻ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, gắn bó giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch họa “Thương người như thể thương thân”. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên nước ta quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết thương yêu nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” với các phong trào đã đi vào lịch sử dân tộc, tiêu biểu như phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”, phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… cho đến các thế hệ thanh niên ngày nay “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”, “Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động”,“5 xung kích phát triển kinh tế xã hội“, 4 đồng hành với thành niên lập thân lập nghiệp“, „tuổi trẻ sáng tạo“ „ thanh niên khởi nghiệp“ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

- Truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, ham hiểu biết, sáng tạo, có ý chí vượt khó, tinh thần dấn thân, trách nhiệm cao, có khát vọng, hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng, góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa các bạn hội viên, thanh niên,

Từ sau Đại hội VIII – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến nay, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện kết luận số 160 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lớp lớp thanh niên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thông qua các phong trào, các chương trình, cuộc vận động, các công trình thanh niên của tổ chức Hội mà tiêu biểu là phong trào “Tôi yêu tổ quốc Tôi” đã và đang khắc họa lớp thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống văn hoá, vì cộng đồng; trách nhiệm, dấn thân tình nguyện; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình, hoạt động của Hội tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; đồng thời tạo môi trường để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động, chương trình của Hội. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Hội đã đa dạng hóa các mô hình, các hình thức và biện pháp thích hợp tập hợp, đoàn kết thanh niên, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, như: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; Hành trình Thanh niên khởi nghiệp; chương trình “Tình nguyện mùa đông” “Xuân Tình nguyện”; “Tháng 3 biên giới”; trại huấn luyện kỹ năng Nguyễn Chí Thanh,…. Hội đã dành nhiều quan tâm tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tự hào về sự vững mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị giữ vai trò nòng cốt của Hội. Sự lớn mạnh của Hội sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam; Câu lạc bộ nghệ sỹ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp và phát huy các lực lượng trẻ trong phạm vi toàn quốc. Những giải thưởng như “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp”, “Sao vàng đất Việt”, “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” và các hoạt động như “Chia sẻ cùng thầy cô”; “Gia đình trẻ tiêu biểu”; “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Triệu bữa cơm”, hay các cuộc thi “Hoa khôi sinh viên”, “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”,…đã tạo môi trường để hội viên, thanh niên được tham gia rèn luyện, đồng thời khẳng định vai trò tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam. Những hoạt động phong phú trong công tác đối ngoại đã nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong bạn bè quốc tế và trong Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới. Hội đã sát cánh cùng với phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới luôn tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trải qua 65 năm, đến nay Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với hơn 9,9 triệu hội viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, hiện nay Hội đã có ở 63 tỉnh, thành phố, 4 Tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nhà nước, 5 hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức thanh niên quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Trong giai đoạn từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta và gây ra những hậu quả nặng nề cho mọi mặt của đời sống xã hội; đã có nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả được các cấp bộ Đoàn, Hội, các tổ chức thanh niên triển khai như “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng tay thương”, các “ATM gạo”, “ATM oxy”, “ATM F0 yêu thương”, “Mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành”. Các chương trình, hoạt động nêu trên của các cấp bộ Đoàn, Hội đã cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa Việt Nam trở lại trạng thái bình thường mới.

Chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội ở thời điểm cả nước đang ra sức phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh, thay vì tổ chức nhiều các hoạt động lớn để kỷ niệm ngày truyền thống, Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã quyết định triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch; đồng thời chuyển đổi hình thức triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ Hội; tuyên dương các tấm gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực và triển khai các công trình, phần việc thanh niên đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Sau 65 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã triển khai được 7.906 công trình, phần việc thanh niên; 21.672 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống Covid-19; tuyên dương, tôn vinh 12.849 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu; 4.368 hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn; kết nạp được 58.585 hội viên mới lớp hội viên “65 năm”. Tại Hành trình hôm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị thành viên thống nhất hành động, đồng hành cùng 650 trẻ em mồ côi trên cả nước. Đặc biệt, tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay đã có 65 em mồ côi do Covid-19 đã được các cá nhân, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, tổ chức Hội nơi các em sinh sống nhận đỡ đầu và sẽ đồng hành cùng các em trong những chặng đường tiếp theo. Để các em có một tương lai tươi sáng hơn, được tiếp sức mạnh, được chia lửa yêu thương. Đó cũng chính là những hành động đẹp để tạo nên “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” của mỗi bạn cán bộ, hội viên, thanh niên được nối dài hơn nữa.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên việt Nam 65 năm qua, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hôm nay hãy không ngừng phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn, tri ân tới các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các anh chị cán bộ Hội các thời kỳ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng và xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước luôn đồng hành ủng hộ các phong trào, chương trình hoạt động của Hội trong suốt thời gian qua.

Xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các anh chị cùng cùng toàn thể các bạn./.

Trân trọng cảm ơn!

CTG