Tư vấn hướng nghiệp học sinh dân tộc thiểu số

(CTG) Tỉnh Đoàn Sơn La vừa tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số” năm 2023 tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo các em học sinh đã được tư vấn về xu hướng lựa chọn ngành nghề, cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động; thông tin về các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp sử dụng lao động; cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động đối với các ngành nghề đào tạo.

Tư vấn hướng nghiệp học sinh dân tộc thiểu số ảnh 1

Học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh Sơn La tham gia chương trình tư vấn

Dịp này, các em cũng được tham vấn nghề để tự nhận thức và đánh giá về bản thân, tìm hiểu về ngành, nghề, trường đào tạo, trợ giúp học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nghề.

Theo Ban tổ chức, chương trình là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức về học nghề, lập nghiệp; khuyến khích đoàn viên, thanh niên học nghề, trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết cho học sinh. Từ đó, các em có thể tìm kiếm việc làm sau khi được đào tạo góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Theo TP