Từng đoàn viên thanh niên cần ý thức tham gia vào quá trình chuyển đổi số, tự nâng cao năng lực số

CTG - Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" diễn ra chiều nay 17/3 tại Hà Nội, một trong những vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay là chuyển đổi số.

Bạn Nguyễn Mạnh Ninh, đoàn viên chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đặt câu hỏi:

Hiện nay, em thấy truyền thông của Đoàn nhắc rất nhiều đến cụm từ “chuyển đổi số”. Năm 2023 được chọn chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Theo em được biết, muốn chuyển đổi số thành công thì trước hết phải có con người số. Em cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh rất mong muốn anh chia sẻ với chúng em về vấn đề này?

Trả lời câu hỏi của bạn Mạnh Ninh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng muốn chuyển đổi số cần có những con người làm trong môi trường số. Có 2 yếu tố quan trọng xây dựng “con người số” là nhận thức số và năng lực số. Nhận thức số đóng vai trò rất quan trọng, vì chuyển đổi số có tính chất phá hủy, thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc cũ. Nếu nhận thức không đúng vai trò của nó thì không có quyết tâm để thực hiện thay đổi.

Từng đoàn viên thanh niên cần ý thức tham gia vào quá trình chuyển đổi số, tự nâng cao năng lực số ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Thái độ, kiến thức và kỹ năng giúp chúng ta làm việc được trong môi trường số. Vai trò của tổ chức Đoàn và tổ chức khác là cần tạo môi trường để bạn trẻ phát triển kỹ năng số đó.

Từng đoàn viên thanh niên cần có ý thức tham gia vào quá trình chuyển đổi số và tự nâng cao năng lực số là điều rất quan trọng. Cả Đoàn thanh niên và đoàn viên, thanh niên cùng làm thì sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi số tốt được.

Hiện Trung ương Đoàn đang xây dựng đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong môi trường số. Đề án với nhiều nhóm giải pháp khác nhau.

Trả lời thêm về câu hỏi của bạn Mạnh Ninh, anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ, cho hay: "Trung ương Đoàn đang tích cực tham mưu các bộ ngành về đề án xây dựng đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030” trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án nhằm đánh gia nâng cao năng lực số thời gan qua và hạn chế về năng lực số của thanh niên hiện nay; đề án cũng nghiên cứu năng lực số ở nước ngoài.

Từng đoàn viên thanh niên cần ý thức tham gia vào quá trình chuyển đổi số, tự nâng cao năng lực số ảnh 2
Anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ

Đề án xác định mục tiêu chung, cụ thể qua từng giai đoạn Phần 1, trong đó đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng lực số; đề xuất phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp số để phát triển năng lực số; hợp tác quốc tế trong nâng cao năng lực số; năng lực sử dụng thiết bị phần, khai thác phần mềm, đổi mới sáng tạo…Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu tiến hành nghiên cứu khảo sát để xây dựng khung năng lực số; xây dựng bộ chỉ số về năng lực số.

THEO TPO