Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay cải cách hành chính năm 2021

(CTG) Ngày 28/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức Hội thi “Thanh niên các cơ quan tỉnh Bắc Giang chung tay cải cách hành chính” và Tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021.

 

Tham dự Chương trình có anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và 50 cán bộ đoàn, đoàn viên công chức, viên chức trong tỉnh.

Sôi nổi phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền”.

Nhằm tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ gắn với việc tự rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức Hội thi Thanh niên các cơ quan tỉnh Bắc Giang chung tay cải cách hành chính. Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên tại các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua số 01; 02; 03; 04. Mỗi Cụm thi đua thành lập 01 đội tham gia 03 phần thi: Phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền”, Phần thi “Kiến thức”, Phần thi “Sáng kiến, hiến kế”.

Với phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền” các đội thi xây dựng và trình bày một tiểu phẩm tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Phần thi “Kiến thức” là 15 câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm là nội dung: tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải cách hành chính nhà nước; chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR-INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Phần thi “Sáng kiến, hiến kế” các đội thi viết về những ý tưởng, mô hình sáng tạo về cải cách hành chính gửi về Ban tổ chức Hội thi trước đó.

10 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021”.

Kết thúc, Ban tổ chức Hội thi đã trao 01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải phụ, trong đó giải Nhất thuộc về Cụm thi đua số 2.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên dương 10 cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu trong thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”. Đó là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực trong đạo đức, lối sống; có thành tích xuất sắc trong công tác tại cơ quan, đơn vị; có sáng kiến, ý tưởng và đảm nhận các mô hình, hoạt động có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, trong lĩnh vực cải cách hành chính được áp dụng vào thực tiễn.

Được biết, tỉnh Bắc Giang có 01 công chức trẻ là Phó Chánh Văn phòng Tòa án - Viện Kiểm sát - Thi hành án dân sự huyện Việt Yên Đoàn Thị Thúy Nga đã đạt Giải thưởng CBCCVC trẻ giỏi toàn quốc năm 2021, Lễ Tuyên dương toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12 này tại Thủ đô Hà Nội.

Kim Anh
Tỉnh Đoàn Bắc Giang