Tuổi trẻ Bình Định và sinh viên Lào chung tay tình nguyện tại địa bàn khó khăn

Các Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành của tuổi trẻ Bình Định và các sinh viên nước bạn Lào sẽ về một số địa phương trong tỉnh Bình Định để hỗ trợ, triển khai nhiều phần việc giúp đỡ người dân, địa phương.

Sáng 9/7, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ xuất quân 4 đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành năm 2023.

Tuổi trẻ Bình Định và sinh viên Lào chung tay tình nguyện tại địa bàn khó khăn ảnh 1

Lễ xuất quân 4 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành năm 2023.

Theo đó, 4 đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành với hơn 80 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên và các bạn sinh viên Lào sẽ về một số địa phương trong tỉnh Bình Định để hỗ trợ, triển khai một số công việc, trong đó tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, sinh hoạt hè cho thiếu nhi,...

Cụ thể, đội 1 sẽ về xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), đội 2 về xã An Hưng (huyện An Lão), đội 3 về xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) và đội 4 - đội sinh viên nước bạn Lào sẽ về xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân).

Anh Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2023 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai.

Đến nay đã có nhiều chương trình, hoạt động mới, công trình phần việc của thanh niên được triển khai hiệu quả, đi vào thực tiễn, có tính lan tỏa sâu rộng.

Tuổi trẻ Bình Định và sinh viên Lào chung tay tình nguyện tại địa bàn khó khăn ảnh 2

Anh Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định động viên các bạn thanh niên.

Trong đó, điểm nhấn là 4 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh về một số địa bàn để tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ các địa phương khó khăn.

Anh Nguyễn Thành Trung yêu cầu các đội tình nguyện chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của lực lượng thanh niên tình nguyện và người dân tại chỗ để triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sự đoàn kết, kỷ luật, mang sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai các hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của địa phương, đơn vị, chú trọng các hoạt động góp phần tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng; hoạt động tình nguyện phải đi vào chiều sâu và mang tính chuyên nghiệp, sau mỗi hoạt động tình nguyện phải có sản phẩm cụ thể, có địa chỉ rõ ràng...

Theo TPO