Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh luôn đi đầu và tham gia tích cực các phong trào, khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 2
Nhiều mô hình mới, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tuyên dương như: Vườn ươm thanh niên 0 đồng; Khu vui chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế; Con đường bích họa.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 3
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành 105 công trình cấp tỉnh, hơn 5.200 công trình cấp huyện với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Ngoài ra toàn Đoàn đã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, vật chất và ngày công thanh niên tình nguyện trị giá hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi, xã hội hoá nguồn lực hơn 7,5 tỷ đồng hỗ trợ 7 xã về đích Nông thôn mới theo đúng tiến độ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 5

Chị Nguyễn Ny Hương – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn sau hậu sự cố môi trường biển, thiên tai lũ lụt, đặc biệt là dịch COVID-19 nhưng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về phương Nam; Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt; Triệu túi an sinh; ATM gạo; Nông sản sạch không đồng; Gian hàng không đồng; Triệu bữa cơm… với tổng giá trị gần 14,5 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 6

Với những kết quả đó, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới.
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 7
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh xác định, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ quyết tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, hướng đến các phong trào hành động cách mạng đi vào chiều sâu để bám sát nhiệm vụ chính trị.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 8

Cụ thể đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống để khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của thanh thiếu nhi Hà Tĩnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn hóa các khâu của công tác cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn; Cổ vũ thanh niên tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, hướng nghiệp và giải quyết việc làm, tình nguyện chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 9
Để thực hiện được những nhiệm vụ trọng tâm này, trong nhiệm kỳ tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện 13 chỉ tiêu trong tâm, 5 đề án trọng điểm.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích tình nguyện với hàng ngàn phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới ảnh 10
“Nhiệm kỳ tới sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện qua thực tiễn để xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh thời kỳ mới có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hoá, con người Hà Tĩnh. Cùng với đó tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước. Phát huy hiệu quả vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động”, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ.
Hà Tĩnh vinh dự được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội Điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ và Khối trực thuộc Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong hai ngày 15/8 và 16/8 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Theo TPO