Tuổi trẻ quận Kiến An xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(CTG) Trong 2 ngày (12 - 13/6), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An, Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có chị Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố; ông Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn, Quận ủy Kiến An.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Trong 2 ngày (12 - 13/6), làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An gồm 19 anh, chị, bầu trực tiếp Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận khoá V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận khoá VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Dương Quang Linh và bầu ra Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn thành phố gồm 7 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Bầu BCH khóa mới.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An xác định khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện”. Với mục tiêu: Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng quê hương đất nước; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặc biệt trong hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng quận Kiến An theo hướng đô thị hiện đại.

BCH Khóa mới ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cho 2 cá nhân. Ban Chấp hành Thành đoàn trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND quận Kiến An cũng tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thu Hằng
Thành Đoàn Hải Phòng