Tuyên dương 100 Gương Cán bộ Đoàn Tiêu biểu toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

(CTG) - Giải thưởng Lý Tự Trọng được trao tặng cho cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc định kỳ hàng năm kể từ năm 2005 đến nay


Năm 2023, 100 đồng chí cán bộ đoàn từ khắp mọi miền Tổ quốc được vinh danh, nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong đó:
- 98/100 đồng chí là Đảng viên.
- 29 đồng chí Nữ, 71 đồng chí Nam
- 24 đồng chí là cán bộ Đoàn cấp huyện; 67 đồng chí là cán bộ Đoàn cấp cơ sở; 09 đồng chí là Bí thư Chi đoàn.
- 19 đồng chí là người Dân tộc thiểu số
- Có 08 đồng chí theo đạo, trong đó: Ba Ni 01 đồng chí, Cao Đài 01 đồng chí, Công giáo 01 đồng chí, Phật giáo 02 đồng chí, Tin lành 03 đồng chí
   Cán bộ đoàn trong các khối đối tượng có:
- 49 đồng chí khu vực địa bàn dân cư. Trong đó có 34 đồng chí thuộc địa bàn nông thôn, 15 đồng chí thuộc địa bàn đô thị.
- Khu vực trường học 17 đồng chí.
- Khu vực hành chính sự nghiệp 10 đồng chí.
- Khu vực doanh nghiệp có 09 đồng chí.
- Khu vực lực lượng vũ trang 15 đồng chí. Trong đó công an là 11 đồng chí. Quân đội là 4 đồng chí.

Chương trình Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 dự kiến được tổ chức ngày 22/03/2023 tại Thủ đô Hà Nội./.

Chương trình với sự đồng hành của: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên;
Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Phát điện 2; Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI; Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam

CTG