Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 532 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN
  • Ngày ban hành: 13/06/2022
  • Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: