Thể lệ Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: HKSV
  • Ngày ban hành: 07/11/2019
  • Trích yếu: Thể lệ Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020
  • Loại văn bản: Thể lệ Cuộc thi
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: