Tài liệu tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội lần thứ hai, khoá VIII

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: HN UBTWH
  • Ngày ban hành: 19/12/2019
  • Trích yếu: Tài liệu tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội lần thứ hai, khoá VIII
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: