Về việc phối hợp thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 5420 -CV/TWĐTN-CNĐT
  • Ngày ban hành: 29/03/2020
  • Trích yếu: Về việc phối hợp thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: