Kế hoạch Chiến dịch TNTN hè 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 264 -KH/TWĐTN
  • Ngày ban hành: 21/05/2020
  • Trích yếu: Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: