Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số 11 - KH/TWH
  • Ngày ban hành: 18/06/2020
  • Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: