Kế hoạch về Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: TWH
  • Ngày ban hành: 25/06/2021
  • Trích yếu: Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niênvà Chương trình Tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: