Công văn triệu tập Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ tư

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 265/TWH
  • Ngày ban hành: 07/07/2021
  • Trích yếu: Công văn triệu tập Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ tư
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: