Tài liệu và công văn xét trao Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2021

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: TWH
  • Ngày ban hành: 22/07/2021
  • Trích yếu: Tài liệu và công văn xét trao Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2021
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: