Thể lệ Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi”

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: TWH
  • Ngày ban hành: 19/07/2021
  • Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi”
  • Loại văn bản: Thể lệ Cuộc thi
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: