Bài huấn thị của Bác Hồ tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ I năm 1956

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: TWH
  • Ngày ban hành: 06/08/2021
  • Trích yếu: Bài huấn thị của Bác Hồ tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ I năm 1956
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: